Về đầu trang

Cattiensa

Cattiensa

Hơn 20 năm qua (1999 - 2024) CATTIENSA MEDIA GROUP là một trong những nhà sản xuất nội dung lớn nhất trên thị trường truyền thông giải trí tại Việt Nam. Với việc sản xuất liên tục thành công hàng trăm chương trình CATTIENSA đã tạo nên những dấu ấn quan trọng trọng sự phát triển nội dung phong phú trên các kênh truyền hình và nền tảng số tại Việt Nam.

các chương trình nổi bật