Menu

Ban lãnh đạo

Ông

Nguyễn Quang Minh

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
Tổng Giám Đốc

Huỳnh Thị Thanh Tuyền


Phó Tổng Giám Đốc

Ông

Nguyễn hữu thanh


Phó Tổng Giám Đốc

Gia nhập cùng chúng tôi để cùng sáng tạo

ra những giá trị mới.

Bản đồ
Thông tin liên hệ Công ty Cát Tiên Sa
FacebookYoutube
Về đầu trang về đầu trang